sagupa


sa·gu·pà

png |[ Kap Tag ]
1:
pag·sa·sa·gu·pà1 biglaang pagtatagpo at paglalaban ng dalawang panig : ÁBETÍN, INÁWAY, SABÁTAN, SAÓT, SÁRAK1, SUMPAKÍAY, SUMPÓNGAN
2:
pag·sa·gu·pà pagharap sa mapanganib na sitwasyon, hal pagsagupa sa malakíng alon, pagsagupa sa bagyo.

sá·gu·pa·án

png |[ sagupa+an ]