saklob


sak·lób

png
1:
malukong na pantakip sa palayok : KÁLUB, KÉLLEB, LUKDÔ, SAKÓB1, SÚKLUB, TÓTOP, TUNGTÓNG1, TUNTÓNG
2:
pagkakapatong na magkaharap, gaya ng dalawang pinagtaklob na larawan
3:
pagpapatong ng sombrero sa ulo
4:
pagsososyo sa pamumuhunan gaya ng sa negosyo o sugal.