sakmal


sak·mál

png
1:
[Ilk Kap Tag War] pagkagat ng hayop nang biglaan at mariin sa isang bagay, gaya sa pagsakmal sa karne : ÁNGKAB1, HÁKLAB2, HÁKMAL, SINGKÁT, TÚKLAB
2:
[Kap] dakma o pagdakma
3:
[Pan] kilos o salita na pakítang tao
4:
pagtanggap nang walang pag-aaral o pagsisiyasat — pnd i·pa·sak·mál, sak·ma·lín.