sakwat


sak·wát

png
:
mali at may malisyang salaysay na nakasisirà sa reputasyon ng isang tao.

sák·wat

png |[ Hil Seb Tag War ]