sakyod


sak·yód

png
1:
lambat na panghúli ng balang, paruparo, tutubi, at iba pang insekto var sakyór
2:
tíla pahampas na paghúli ng paruparo : HÁBYOG, HAGÓP
3:
pabáling na suntok sa tagiliran
4:
pataas na saksák.