salamisim


sa·la·mí·sim

png
1:
[Kap ST] malungkot ngunit matamis na alaala
2:
[ST] paglabas ng tubig mula sa basâng lupa o anumang katulad na tinatapakan
3:
[ST] pagbabalik ng sakít na gumaling na o ng masamâng amoy.