salanggapang


sa·lang·gá·pang

pnr
:
walâng-hiyâ. .

sá·lang·ga·páng

pnr |[ ST ]
:
masayahin, handang tuparin ang mga bagay.