salasa


sa·la·sá

png
1:
Ark [Pan] soléras
2:
Zoo [Seb] uri ng isda.

sa·la·sà

png
1:
sabay-sabay ang pagtakbo
2:
pantay ang kakayahan o ang lakas
3:
Ark [Mrw] sahíg.

sa·lá·sa

png
1:
[Mag Ara al-thalatha] sa malaking titik, araw ng Martes
2:
tinilad na kawayan na ginagawâng sahig
3:
[Bik] manirahan sa ibang bayan.

sa·lâ-sâ

png |[ Seb ]
:
tinilad na kawayan.

sa·la·sád

png
:
malakíng basket na yarì sa yantok.

sa·la·sák

png |[ ST ]
:
isang uri ng ibon na nagdadalá ng masamâng pangitain.