salawahan


sa·la·wá·han

pnr
1:
3:
taksil sa kasintahan.