salawal


sa·la·wál

png
:
pang-ibabâng damit, gaya ng pantalon, karsonsilyo, at shorts : KALSÓN, SALAWÍLIS var sawál