salay


sa·láy

png
2:
Bot maliit na sangang punô ng dahon
3:
Bot [Hil] uri ng punongkahoy.

sal-áy

png |[ Ilk ]
:
paglalakbay sa pamamagitan ng dyip, bus, at iba pang sasakyang panlupa.

sá·lay

png
1:
[ST] pugad ng mga ibon o mga daga
2:

sa·la·yà

png |Bot |[ ST ]
:
pagtubòng tuwid-tuwid ng mga sanga ng punongkahoy.

sa·lay bá·tang

png |Zoo |[ ST ]
:
isang uri ng isdang katulad ng salay-salay.

sa·la·yò

png |[ ST ]
:
dayuhan o lagalag na tao.

sa·la·yó·ta

png |[ Mrw ]

sa·láy-sa·láy

png |Zoo |[ Bik Seb Tag ]
:
maliit na isdang-alat (Selaroides leptolepsis ) na kahawig ng hasa-hasa ngunit higit na makaliskis at matinik ang palikpik, may malakíng itim na bátik sa pang-ibabaw na takip ng hasang at may malapad na dilaw na guhit mula sa ibabaw ng matá hanggang sa punò ng buntot : LAMBIYÁW, SMOOTH-TAILED TREVALLY, TABARÓYAN

sá·lay-sá·lay·bun·tu·tán

png |Zoo

sá·lay-sá·lay·dí·ya

png |Zoo

sá·lay-sá·lay·ma·la·pá·ti

png |Zoo

sá·lay-sá·lay-u·li·ngán

png |Zoo

sa·lay·sáy

png
1:
Lit isang paglalahad ng tunay o kathang pangyayari hinggil sa isang tao, bagay, pook, o pangyayari : AGÍ-ÁGI1, ÁSOY1, BANTÁAN, BÍDA1, ISTÓRYA, ITÚRAN, KAÁGI3, KÍSSA, KUWÉNTO, ORISIPÓN, RELASYÓN2, SARÍTA, STORY1, SÚGID2, SUGILÁNON, TÓNG-TONG2, TÓTOL, TÚDTOL
2:
paglalahad ng mga naganap hinggil sa tao, pook, o panahon : NARASYÓN, NARRATION — pnd i·sa·lay·sáy, mag·sa·lay·sáy, sa·lay·sa·yín.

sa·la·yú·say

png |[ ST ]
:
paghihip nang bahagya ng hangin.

sa·la·yú·soy

png |[ Ilk ]
:
simoy ng hangin mula sa dagat kung gabí.