salay-salay


sa·láy-sa·láy

png |Zoo |[ Bik Seb Tag ]
:
maliit na isdang-alat (Selaroides leptolepsis ) na kahawig ng hasa-hasa ngunit higit na makaliskis at matinik ang palikpik, may malakíng itim na bátik sa pang-ibabaw na takip ng hasang at may malapad na dilaw na guhit mula sa ibabaw ng matá hanggang sa punò ng buntot : LAMBIYÁW, SMOOTH-TAILED TREVALLY, TABARÓYAN

sá·lay-sá·lay·bun·tu·tán

png |Zoo

sá·lay-sá·lay·dí·ya

png |Zoo

sá·lay-sá·lay·ma·la·pá·ti

png |Zoo

sá·lay-sá·lay-u·li·ngán

png |Zoo