salbahe


sal·bá·he

pnr |[ Esp salvaje ]
2:
hindi mapagkakatiwalaan, hindi sumusunod sa utos at mahilig gumawâ ng kalokohan : SARAGÁTE