salom


sá·lom

png |[ Hil Seb ]
:
sísid — pnd i·sá· lom, sa·lú·min, su·má·lom.

sa·lo·má·gi

png |Bot |[ Ilk Pan ]

Sa·lo·mé

png |[ Heb ]
:
sa Bibliya, babaeng nagsayaw sa harap ni Herod Antipas, binigyan ng karapatang pumilì ng kaniyang gantimpala at pinilì na mapugutan ng ulo si Juan Bautista.