saltik


sal·tík

png
:
kasangkapang ginagamit para maghagis ng bató, karaniwang binubuo ng sapád na katad na may mahabàng talì sa magkabilâng tainga at pinaiikot nang mabilis bago pawalan ang isang talì, gaya ng ginamit ni David nang patayin si Goliat : BALÁTIK3, HABYÓG2, LABTÍK1, LAGPITÁW, LAMBANOG3, LAMBARÓK, LAMBUYÓG, LIMBANÓG, PALLATÍBONG, PAMÁKA1, SLINGSHOT