samid


sa·míd

png
:
bulon o biglaang pagbará ng pagkain o tubig sa lalamunan dulot ng hindi inaasahang pag-ubo hábang kumakain o umiinom : SANÍP1 var samír

sa·mí·ding

png |[ Ilk ]
:
napakasamâng bunga ng kamalian.