sampagita


sam·pa·gí·ta

png |Bot
:
uri ng hasmin (Jasminum sambac ) na maliit ang bulaklak kaysa kampupot, Pambansang Bulaklak ng Filipinas : ARABIAN JASMINE

sam·pa·gí·tang-gú·bat

png |Bot |[ sampagita+ng-gubat ]
:
uri ng hasmin (Jasmin bifarium ) na tumataas nang 2 m, may dahong biluhabâ at putîng bulaklak, isa sa sampung katutubòng species ng Jasminum sa Filipinas.

sam·pa·gí·tang-sung·sóng

png |Bot |[ sampagita+ng-sungsong ]
:
uri ng hasmin (Jasmin multiflorum ) na may mabangong bulaklak.