sangga


sang·gá

png
1:
[Bik Hil Ilk Iva Kap Pan Tag War] anumang nakapangangalaga o nakasasagka ng sirà o sakít kung matamaan : ÍBAG2
2:
[Hil Ilk Kap Pan Seb Tag War] pagsasáma bílang isang pangkat o koponan.

sang·gà

png |[ Hil War ]

sáng·ga

png |[ Seb ]

sang·ga·láng

png |[ Kap Tag ]
:
kilos o paraan upang maging ligtas sa kapahamakan o pinsala ang isang bagay, tao, haláman, alagang hayop, at iba pa : PROTEKSIYÓN1

sang·ga·la·wád

png |[ sang+galawád ]
:
dami ng dalahin na kaya ng bisig at dibdib.

sang·ga·la·yâ

png |[ ST ]
1:
pagsasabi ng damdamin o samâ-ng-loob
2:
pagiging laging nakatawa at masaya ang mukha.

sáng·ga·nó

png |[ Esp zangano ]
1:
Zoo laláking pukyut, malaki, at may tungkuling makipagtalik sa reyna : DRONE
2:
tao na bulakbol
3:
tao na walang gálang o bastos.

sang·ga·nú·man

png |[ isa+na+gaano +man ]
:
anumang halaga o kantidad.

sang·gáw

png |[ Ilk ]
:
pang-itaas na biga, mabigat, at nakapatong sa dalawang batangan ng habihan.

sang·ga·wa·lî

png
:
alahas na huwad.

sang·ga·yád

pnr
:
sumayad at hinila sa sahig, gaya ng sanggayad na lay-layan ng sáya.