sangla


sang·lâ

png |[ Ilk Kap Tag Chi ]
1:
pag·sa·sang·lâ pagbibigay ng ari-arian sa nagpapautang bílang seguridad, sakali at hindi makabayad ng utang : IPÓTEKÁ, MORTGAGE, PRÉNDA2 var sanlâ
2:
kasunduan sa transaksiyong ito : IPÓTEKÁ, MORTGAGE, PRÉNDA2

sang·là·an

png |pá·sang·là·an |[ sangla +an ]

sáng·lad

png |[ Ilk Kap Seb Tag War ]
1:
pagsadsad nang may bahaging nása pampang at may bahaging nása tubig
2:
[Hil] tirá1

sang·lál

png |[ ST ]
:
paggisa sa langis o sa mantika, o sa pamamagitan ng dugo.

sang·lár

png |[ ST ]
:
paghilig ng isang bagay, katulad ng isang punong natumba.

sang·láy

png
1:
[ST] pagprito sa langis o sa mantika
2:
[Hil Ilk Kap Pan Seb ST Tsi War] sa malaking titik, mangangalakal na Chino var Sangléy