sapilitan


sá·pi·li·tán

pnr |[ sa+pilit+an ]
1:
kinukuha ang pagsang-ayon o pagsunod sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghimok, o sa pamamagitan ng dahas : COMPULSORY, ÍMSALAPITÍBO2, MANDATORY1, OBLIGATÓRYO2, PABUNTÓ, PORSÓSO, WÁDYIB
2:
kailangang sundin alinsunod sa batas, kaugalian, at tuntuning panlipunan : COMPULSORY, MANDATORY1, OBLIGATÓRYO2, PABUNTÓ, PORSÓSO, WÁDYIB