saplad


sap·lád

png
1:
sagka o harang upang pigilin ang pagkalat ng mga piraso ng butil, pag-agos ng tubig, o pagdaan ng anumang bagay var saplár
2:
sawáy1 o pagsawáy.