sariwa


sa·ri·wà

pnr
1:
kakukuha o kagagawâ pa lámang, hal sariwang gulay, bulaklak, o prutas : BÚGO, FRESH1, LÁB-AS, LÚNHAW2, MALÁNNAW
2:
kadáratíng pa lámang : FRESH1
3:
hindi maalat, kung sa tubig : FRESH1
4:
hindi panis, kung sa pagkain : FRESH1
5:
hindi ginamitan ng anumang paraan ng pagbuburo, pagtatapa, pagbibilad, o iba pang pampatagal sa gulay, karne, prutas, o isda : FRESH1
6:
hindi pagód : FRESH1
7:
muling tumubò, kung halaman o muling sumakít, kung sugat na inaalagaan
8:
manatiling mukhang batà, o hindi apektado ng nagdaang panahon.