sasakyang-dagat


sa·sak·yáng-dá·gat

png |Ntk |[ sasakya+ng-dagat ]
:
malakíng bangka na ginagamit sa pagtawid ng dagat : EMBÁRKASYÓN2, SHIP1