sawata


sa·wa·tà

png
1:
pahayag o kilos ng pagbabawal o pagpigil : TAPNÀ, TÍPDEN, SAYAHÁ, SUMPÒ
2:
pagpígil o pagkontrol sa nagaganap na, hal sawatà sa kain, daloy ng dugo, o gulo : TAPNÀ, TÍPDEN, SAYAHÁ, SUMPÒ — pnd ma·sa·wa·tà, sa·wa·ta·ín, su·ma·wa·tà.