scar


scar (is·kár)

png |[ Ing ]
1:
Med pílat
2:
matagalang epekto ng pagdadalam-hati sa karakter o disposisyon ng tao
3:
markang naiwan ng pagkasirà at iba pa
4:
Bot markang naiwan sa sa-nga sanhi ng pagkatanggal ng dahon.

scarab (is·ká·rab)

png |[ Ing ]
1:
Zoo malakíng uwang (Scarabaeus sacer ) na itinuturing na sagrado sa sinau-nang Egypt ; carabeid
2:
sa sinaunang Ehipto, hiyas na pinutol nang hugis uwang at inukitan ng mga simbolo sa kabilâng bahagi, at ginagamit na pantatak.

scarabaeid (is·kár·a·bí·id)

pnr |Zoo |[ Ing ]
:
alinman sa mga kulisap sa family Scarabaeidae, kabílang ang scarab at uwang : SCARAB1

scarce (is·kárs)

pnr |[ Ing ]

scarcity (is·kár·si·tí)

png |[ Ing ]

scarecrow (is·kér·krow)

png |[ Ing ]
2:
Kol tao na masamâ ang bihis, kakatwa ang itsura o sobrang payát
3:
bagay na kinatatakutan ngunit walang batayan.

scarf (is·kárf)

png |[ Ing ]
:
parisukat, tatsulok o mahabà at makitid na tela na inilalagay sa leeg, sa balikat o itina-talì sa ulo bílang pananggaláng sa init at lamig o bílang palamuti : ALIDUNGDÓNG, BANDÁNA, BUPÁNDA, NECKERCHIEF

scarification (is·ká·ri·fi·kéy·syon)

png |[ Ing ]

scarifier (is·ká·ri·fáy·er)

png |[ Ing ]

scarlet (is·kár·lit)

png pnr |[ Ing ]

scarlet bush (is·kár·let bus)

png |Bot |[ Ing ]
:
don manuel.

scarlet fever (is·kár·lit fí·ver)

png |Med |[ Ing ]
:
nakahahawang sakít, malimit ng mga batà, at nagdudulot ng lagnat at puláng pantal : ESKARLATÍNA1

scarus (is·ká·rus)

png |Zoo |[ Ing ]
:
isda (genus Scarus ) na may matingkad na kulay at may bibig na tulad ng sa loro.