scene


scene (sin)

png |Tro |[ Ing ]

scenery (sí·ne·rí)

png |[ Ing ]
1:
pangkalahatang katangian na nagiging sanhi ng pagiging kaakit-akit ng isang pook
2:
Tro mga estruktura, tulad ng ipinintang representasyon ng tanawin, silid, at iba pa, na ginagamit sa pagtatanghal upang kumatawan sa mga bagay na makikita sa eksena.