self-defense


self-defense (self-di·féns)

png |[ Ing ]
:
ang pagtatanggol sa sarili o sa sariling interes, lalo na sa pamamagitan ng pisikal na lakas ; sa ilang pagkakataon pinahihintulutan ito bílang tugon sa hablang marahas na krimen.