sepa


sé·pa

png
1:
Bot punòng sanga ng baging
2:
Kol [Esp pase] tánan2 — pnd mag·sé·pa·han, su·mé·pa.

sé·pak

png |Bot |[ Ilk ]

sé·pal

png |Bot |[ Ing ]
:
bawat bahagi o dahon ng calyx.

se·pa·rá·da

png |[ Esp ]
:
babaeng hiwalay sa asawa, se·pa·rá·do kung laláki.

se·pa·ras·yón

png |[ Esp separacion ]
:
kilos o paraan ng paghihiwalay, pagbubukod, o pagtatanggal : DIBORSIYÓ2, SEPARATION

separate (sé·pa·réyt)

pnd |[ Ing ]
1:
maghiwalay o ihiwalay
2:
magbukod o ibukod
3:
magtanggal o tanggalin.

separation (sé·pa·réy·syon)

png |[ Ing ]

separatist (sé·pa·réy·tist)

png |[ Ing ]

se·pa·ra·tís·ta

png |[ Esp ]
1:
tao na nagtataguyod ng paghihiwalay o ng kalayaan, lalo na mula sa kapangyarihang pampolitika o eklesyastiko na kinapapalooban niya : SEPARATIST
2:
kilusang may katulad na layunin : SEPARATIST

separator (sé·pa·réy·tor)

png |[ Ing ]
:
aparatong panghiwalay.