sera


sé·ra

png |[ Esp ]

se·ra·dú·ra

png |[ Esp cerradura ]

se·rá·li

png |Bot
1:
punongkahoy (Flacourtia ramontchi ) na ginagamit ang bunga sa paggawâ ng jelly
2:

se·rá·mi·ká

png |Sin |[ Esp cerámica ]
1:
sining at teknolohiya ng paggawâ ng mga bagay na yarì sa luad : CERAMICS
2:
mga bagay na gawâ sa luad : CERAMICS

seraph (sé·raf)

png |[ Ing ]

seraphim (sér·a·fím)

png |[ Ing ]

se·ra·pín

png |[ Esp serafin ]
1:
sa Bibliya, maliliit na anghel na nakíta ni Isaiah sa kaniyang pangitain : SERAPH, SERAPHIM
2:
kasapi ng pinakamataas na uri ng anghel : SERAPH, SERAPHIM