shoe


shoe (syu)

png |[ Ing ]
2:
sa casino, kahon na pinagsisidlan ng manghal ng baraha.

shoeblack (syú·blak)

png |[ Ing ]

shoehorn (syú·horn)

png |[ Ing ]
:
kalsador upang madulas na maipasok ang sakong sa sapatos.

shoelace (syú·leys)

png |[ Ing ]
:
sintas ng sapatos.

shoeshine (syú·syayn)

png |[ Ing ]
:
pagpapakintab ng sapatos.

shoestring (syú·is·tríng)

png |[ Ing ]
1:
sintas ng sapatos
2:
Kol maliit na halaga ng salapi
3:
halos sapat lámang na bílang.