sigaw


si·gáw

png
1:
malakas na tawag, hal ng isang humihingi ng saklolo o ng isang nása malayò : EYÁG, IKKÍS, ISYÁG, LÁHAW, NGANGÁK, PALÁHAW, PALAM-PÁNG, SINGGIT
2:
pabulyaw na pagmu-murá sa kapuwa
3:
pagsasabi ng katotohanan, lalo na kung pinipilit o pinarurusahan — pnd si·ga·wán, su· mi·gáw.