siklot


sik·lót

png
1:
[Bik Seb Tag] laro na itinatálang ang maliliit na bató at sinasaló sa likod ng kamay : BALÍN-SAY, KITKÍT PONGKÍT, KOTDÓ, KUDÔ, SIKKÍ
2:
katulad na masamâng kapa-laran ng tao : BALÍNSAY, PONG-KÍT, KOTDÓ, KUDÔ, SIKKÍ — pnd ma· sik·lót, sik·lu·tín.

sík·lot

png |[ Hil ]
:
talim ng lilok.