silicon


silicon (si·li·kón)

png |Kem |[ Ing ]
:
hindi metalikong element (atomic number 14, symbol Si ).

silicon chip (sí·li·kón tsip)

png |[ Ing ]
:
microchip na silicon.

silicone (sí·li·kówn)

png |Kem |[ Ing ]
:
polymer na sintetiko, organiko, naglalamán ng silicon at oxygen, at ginagamit sa paggawâ ng pintura, goma, at katulad.