silip


si·líp

png |[ ST ]
1:
pagpapalit, tulad ha-limbawa ng yelo na magiging tubig
2:
pagdatíng, halimbawa ng tubig sa bahay kung may daanan.

sí·lip

png |[ Kap Pan Seb ST ]
1:
pagti-ngin sa bútas o pagkakíta sa pamama-gitan ng bútas o siwang ng bintana : LÍNGLING, PEEP, TAKÍLING
2:
madaliang pagtúngo at paglisan sa isang pook — pnd ma·ní·lip, si·lí·pan, si·lí·pin, su·mí·lip.

si·li·pán

png |[ ST silip+an ]
:
bútas o si-wang na ginagamit sa pagsilip.

si·li·páw

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng palumpong.