sinapupunan


si·na·pu·pú·nan

png |[ sim+pu+punô+an ]
1:
Ana malakíng bahagi ng oviduct na maaaring lumapad at kinalalag-yan ng pertilisadong ovum hábang lumalakí ito : BAHAY-BATA, MATRIS1, TA-GUANGKAN, UTERUS, WOMB
2:
isang ka-ligiran o bagay para sa pagbuo o pag-tubò ng isang bagay : MATRIX2