singga


sing·gá

png |Med
2:
pagsum-pong ng karamdaman o sakít.

sing·gá·long

png
1:
biyas ng kawayan na inúman ng alak
2:
Zoo [Hil] ala-míd.

sing·gá·pong

png |Psd |[ Ilk ]
:
parisukat na lambat at may balangkas na kawa-yan, ginagamit na panghúli ng ibon o isda.