sink


sink (singk)

png |[ Ing ]

sinker (síng·ker)

png |[ Ing ]
:
pabigat na ginagamit upang lumubog ang bing-wit.

sinking fund (síng·king fand)

png |Ekn |[ Ing ]
1:
salaping ibinubukod para sa unti-unting pagbabayad ng utang
2:
pondong binubuo ng salaping itina-tabí nang paunti-unti o may pagitan, karaniwang ipinamumuhunang may interes o tubò, upang ipambayad ng utang, at iba pa.

sin·klé·tas

png |[ Ilk ]
:
katutubòng tsi-nelas.