sipon


si·pón

png |Med
1:
sakít na may sinto-mas ng pananakít ng lalamunan, ma-labnaw na uhog, pag-ubo, at iba pa : COLD, PANATÉNG

sí·pong

png |[ ST ]
:
makapal na ugat na natitirá sa isang bahagi ng katawan.