sirkumperensiya


sír·kum·pe·rén·si·yá

png |Mat |[ Esp circumferencia ]
1:
guhit na hangga-han ng alinmang bilóg na bagay o anumang hugis : CIRCUMFERENCE, LÍKOS1
2:
súkat ng guhit na ito : CIR-CUMFERENCE, LÍKOS1