sitan


sí·tan

png |[ ST ]
1:
masasamâng es-píritu : DEMONYO1
2:
larong pambatà, inihahagis paitaas ng mga kalahok ang kalahati ng bao ng niyog at ang bumagsak nang nakatihaya ay tina-tawag na “sitan.”