slow


slow (is·lów)

pnr
2:
sa relo, nagtatanghal ng oras na higit na ma-aga sa itinakda
3:
sa tao, matagal o mahinàng umunawa
4:
sa potograpiya, nangangailangan ng liwanag dahil may maliit na apertura.

slow motion (is·lów mó·syon)

png |Sin |[ Ing ]
1:
ang operasyon o bilis ng film na gumagamit ng mabagal na pro-jection o higit pang mabilis na expo-sure upang lumitaw na higit na maba-gal ang aksiyon kaysa karaniwan
2:
ang simulasyon nitó sa tunay na aksi-yon.