smart


smart (is·márt)

pnr |[ Ing ]

smart alec (is·mart á·lék)

png |Kol |[ Ing ]
:
tao na nagpapasikat o ipinagyaya-bang ang kaniyang kaalaman.

smart money (is·mart mán·i)

png |[ Ing ]
:
salaping pinuhunan ng mga maalam tumayâ o may lihim na impormasyon sa pagtayâ.