soft


soft

pnr |[ Ing ]
1:
kung sa katulad ng kutson, malambot
2:
kung sa tulad ng boses, mahinà
3:
kung sa rabaw, makinis
4:
kung sa tulad ng ilaw, ma-lamlam ; malabo
5:
kung sa tulad ng utang, pangmatagalan at mababà ang tubò
6:
kung sa pagkain ng nagdidi-yeta, walang asin.

softball (sóft·bol)

png |Isp |[ Ing ]
1:
pang-katang laro na katulad ng beysbol, bagaman higit na maliit ang palaru-ang hugis diyamante, at gumagamit ng higit na malakí at malambot na bola
2:
bolang gamit sa larong ito.

soft-boiled (sóft boyld)

pnr |[ Ing ]

soft drink (soft dringk)

png |[ Ing ]
:
inu-ming hindi alkoholiko na karaniwang karbonado.

softhearted (soft hár·ted)

pnr |[ Ing ]
2:
hindi mahigpit.

soft-sell (sóft sel)

png |[ Ing ]
:
paglalakò sa pamamagitan ng pag-engganyo o panghihikayat.

software (sóft·weyr)

png |[ Ing ]
:
progra-ma at iba pang impormasyong nag-papatakbo ng computer.