sokra-tiko


sok·rá·ti·kó

pnr |Pil |[ Esp Socratico ]
:
hinggil kay Socrates at ang kaniyang pilosopiya, lalo na ang metodo ng pag-alam sa katotohanan sa pamama-gitan ng tanong at sagot : SOCRATIC