sona


só·na

png
1:
pook na nasasakop o nasasaklaw : ZONE
2:
Pol pagpaligid at sápilitáng paghahalughog ng awto-ridad sa isang komunidad : ZONE — pnd i·só·na, so·ná·hin.

so·nak·tá

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng ga-be.

so·nam·bu·lís·mo

png |Sik |[ Esp som-nambulismo ]
1:
paglakad hábang natutúlog : ALIMPÚNGAT2, SOMNAMBU-LISM
2:
kondisyon na nagtutulak nitó : ALIMPÚNGAT2, SOMNAMBULISM

so·nam·bu·ló

png |[ Esp somnambulo ]

só·nant

png |Gra |[ Ing ]
1:
tunog na lu-milikha ng isang pantig
2:
patinig na binibigkas bílang isang pantig, gaya ng l, m, at n.

só·nar

png |[ Ing ]
1:
sistema para sa pagtuklas o pagtingin ng mga bagay sa ilalim ng tubig sa pamamagitan ng tunog
2:
aparato para rito.

so·nát

png |[ ST ]
:
tulì o pagtulì.

so·ná·ta

png |Mus |[ Esp Ing ]
:
komposis-yon para sa isa o dalawang instru-mento.

só·na tem·plá·da

png |Heo |[ Esp ]
:
tem-perate zone.

so·na·tí·na

png |Mus |[ Ing ]
:
payak o ma-ikling sonata.