soneto


so·né·to

png |Lit |[ Esp ]
:
tula na nag-papahayag ng isahan at kompletong idea o damdamin sa loob ng 14 talud-tod na may mga tugmang naaayon sa sinusunod na modelo, gaya ng modelong Italyano na nahahati sa pangkat ng oktaba at sinusundan ng sestet, o ng modelong Ingles na kara-niwang binubuo ng tatlong quartet at sinusundan ng isang couplet : SON-NET