square


square dance (is·kwéyr dans)

png |Say |[ Ing ]
:
sayaw na karaniwang may apat na parehang nakaharap paloob mula sa apat na gilid.

square deal (is·kwéyr dil)

png |[ Ing ]
:
pantay na pagtingin o patas na paki-kitúngo.

square meal (is·kwéyr mil)

png |[ Ing ]
:
sapat at nakabubusog na pagkain.

square number (is·kwéyr nám·ber)

png |Mat |[ Ing ]
:
ang square ng isang integer.