stew


stew (is·tú)

png |[ Ing ]
1:
putahe ng nila-gang karne at iba pa
2:

steward (is·tí·ward)

png |[ Ing ]
1:
lalá-king tagapaglingkod sa mga pasahero ng barko, eroplano, o tren, stewar-dess kung babae
2:
laláking opisyal na itinalaga upang mamahala sa isang pagtitipon, demostrasyon, pag-tatanghal, at iba pa
3:
laláking taga-pamahala ng ari-arian ng isang tao.