stop


stop (is·táp)

pnd |[ Ing ]
1:
ihinto o pahintuin
2:
Mus kunin ang kina-kailangang tono sa pamamagitan ng pagdiin ng daliri sa kuwerdas.

stopwatch (is·táp·wats)

png |[ Ing ]
:
relo na may mekanismo upang magtalâ ng oras na lumipas at ginagamit upang makíta ang tulin ng takbo at iba pa.