straight


straight (istréyt)

pnr |[ Ing ]
2:
matapat, tumutukoy sa tao, pama-maraan, at pakikitúngo
3:
kapani-paniwala, gaya ng balita
4:
tama o wasto, gaya ng pag-iisip o pagdada-hilan
5:
tamang ayos
7:
sa larong poker, set na binubuo ng limang baraha na magkakasunod ang bílang na magkakaiba ang palô
8:
tawag sa heterosexual.